Odporúčania a pravidlá

Ide najmä o srandu. A to pre tých čo organizujú a aj čo súťažia. Odporúčania a pravidlá majú pomôcť pri oganizovaní aj pretekaní, aby sme sa vyhli trpkým pocitom z neférovosti a vyhli sa chybám, ktoré sme spravili pri organizovaní v minulosti. Predsa len, zbierame aj body do alleycatovej ligy.

Myslíte najmä na gentlamanský prístup a to či už organizujete alleycat alebo pretekáte. Organizátori sa snažia poskytnúť všetkým súťažiacim rovnaké podmienky a súťažiaci dbajú na férovosť svojho konania.

Ak chcete organizovať alleycat v rámci 1. Bratislavskej alleycatovej, skúste sa držať nasledovných odporúčaní.

 1. Ak organizujete alleycat, dajte o ňom vedieť aspoň dva týždne dopredu na webe bamasso.cc, aby si stihli súťažiaci a súťažiace zariadiť program..
 2. Popis alleycatu by mal obsahovať dátum, čas a miesto začiatku alleycatu a stručný popis s informáciou o predpokladanej dĺžke alebo čase trvania preteku.
 3. Každý alleycat má mať jasné a zrozumiteľné pravidlá.
 4. Každý alleycat by mal mať jasne definovaný koniec a to buď časovým limitom, počtom stopov alebo iným spôsobom, ktorý umožní zísť sa účastníkom a učastníčkam po preteku na spoločnej socializácii.
 5. Organizátor alleycatu musí zabezpečiť registráciu jazdcov a jazdkýň pred pretekom a po závode vyplniť výsledkovú listinu s registračnými číslami, menami a pozíciami pretekárov a pretekáriek.
 6. Vytvorte pred každým pretekom spôsob, ako sa dá férovo komunikovať s ostatnými pretekármi a pretekárkami v prípade problémov na trase. Urobiť tak môžete napríklad prostredníctvom WhatsApp skupiny 1. Brtslvsk Alleycatova.
 7. Ak as na vás, ako organizátora, obráti súťažiaci so žiadosťou o radu, mali by ste ju nazdieľať aj ostatným pretekárom a pretekárkam.
 8. Každý alleycat by mal mať spokecard.
 9. Neexistujú zdieľané miesta vo výsledkoch.
 10. Každý alleycat má kategórie open for all, women a fixed gear/single spead. Samozrejme za podmienky, že sa v rámci danej kategórie zúčastnili pretekári a pretekárky.
 11. Každý alleycat má dobrovoľné štartovné na pokrytie výdavkov organizátora a prispenie do kasičky 1.Bratislavskej alleycatovej.
 12. Účastníci alleycatov pretekajú na vlastnú zodpovednosť.
 13. Pri registrácii u organizátora alebo organizátorky preteku uveďte svoje pretekárske číslo. Ak ho ešte nemáte, organizátor vám pridelí voľné číslo na základe tabuľky pretekárov.
 14. Lídri a líderky alleycatovej ligy by mali počas sezóny organizovať aspoň jeden alleycat.

Sezóna 2023

1. Finále sezóny je naplánované na víkend 25. alebo 26. 11. 2023

Bodovanie

1. 30 bodov
2. 20 bodov
3. 15 bodov
4. 12 bodov
5. 10 bodov
6. 9 bodov
7. 8 bodov
8. 7 bodov
9. 6 bodov
10. 5 bodov
11. až entý 4 body
dfl. 5,3 boda
Organizátor 10 bodov
Diskvalifikovaní alebo tí čo začali a nedošli 1 bod